Fotokonkurranse for våre jakthunder tilsluttet Norges Jeger – og Fiskerforbund ( NJFF )

Tusener av jakthunder i alle størrelser og typer får «sitt daglige brød» i form av Super Premium fôret Sportsman’s Pride.
Det være seg i rolige «feriepregede» sommermåneder – frem til jaktsesongen der energi, utholdenhet og psykisk helse er viktige momenter for best mulig resultat.

Sportsman’s Pride har fôrtyper tilpasset forskjellige årstider. Likeså tilbyr Sportsman’s Pride et fôr tilpasset livets forskjellige faser; fra valp – til hundens pensjonisttilværelse. Ved bruk av råvarer fra slaktede dyr tiltenkt menneskelig føde tilbys en særdeles høy kvalitet! Ingen kunstig tilsetning, ingen biprodukter, fritt for soya / hvete og med en sammensetning / formula ut fra generasjoners erfaringer. Dette sikrer din hund god og trygg mat for et godt liv.

I forbindelse med at vi nå fornyer designet på våre sekker samtidig som vi lanserer SENIOR & LIGHT Super Premium har vi gleden av å invitere til fotokonkurranse. Denne gangen en konkurranse for våre jakthunder tilsluttet Norges Jeger – og Fiskerforbund ( NJFF ).

Send ditt «best shot» til post@porthos.no. Skriv hundens navn / rase / alder og hvor fotoet er tatt. Dine kontaktopplysninger som navn/ adresse / tlf. / e. post sendes sammen med bildet. Noen få ord om din erfaring med Sportsman’s Pride vil være hyggelig.

Et panel bestående av tre personer velger ut det bilde de faller for – et bilde som vinner 7 stk. valgfri Sportsman’s Pride Super Premium 15 kg sekker.

En vinner for juni – en for juli og en for august. Innsendte fotos kan benyttes av Porthos Trading AS.

Vinnerne blir tilskrevet og dessuten bekjentgjort på våre hjemmesider www.porthos.no.

Lykke til !