Skogsfuglprøve Budor – Løten

Skogsfuglprøven gikk i regi Løiten Jeger- og Fiskerforening (LJFF). Prøven gikk med utgangspunkt i Budor Gjestegård på områdene til Løiten Almenning. Terrengene var taksert på forhånd og utsiktene til å komme i fugl så gode ut.

Det var 27 påmeldte hunder fordelt på fem partier. Alle som hadde meldt seg på innen fristen fikk starte, men ventelisten ble i løpet av de siste dagene lang. Det var stort sett oppholdsvær hele helga, med unntak av litt regn lørdagskveld. Prøven sett under ett, så ble det sett bra med fugl, selv om det var litt varierende for hvert parti. Nesten alle hadde fugl i slippet og hadde sin sjanse på fugl. På lørdag ble det delt ut to 2.pr. AK og en 1.pr. AK. Søndag ble det delt ut en 2.pr. AK.

På vegne av prøvekomiteen og LJFF så ønsker jeg å rette en stor takk til dommerne Bjørn Odden, Åge Olaussen og Ivar Bakken for at de villig stilte opp for å dømme. I tillegg ønsker jeg å takke Budor Gjestegård og Løiten Almenning for at de stiller husrom og terreng til disposisjon. Tilslutt så rettes en stor takk til sponsorene Sportsman’s Pride og Findus.

mvh.

Roar Lundby

Thomas Tollefsen med Grensefjellet’s Rico fikk en 1.AK. Gratuleres av dommer Ivar Bakken.

Thomas Tollefsen med Grensefjellet’s Rico fikk en 1.AK. Gratuleres av dommer Ivar Bakken.

Alf Martin Bjørnstad og Troya fikk en 2.AK

Alf Martin Bjørnstad og Troya fikk en 2.AK

.
Bjørn Pahlm med Brøtteberget’s Belle fikk 2.AK.

Bjørn Pahlm med Brøtteberget’s Belle fikk 2.AK.

Morten Tidemann og Tim fikk en 2.AK..

Morten Tidemann og Tim fikk en 2.AK..

.