Vinnerne av fotokonkurransen februar 2010

Vi gratulerer dere med hhv. foto av Mons, og trekning på innkomne stemmer.

Camilla Aasheim for innsendt foto av katten Mons og Lene Thorsen er trukket ut som en av innsendte stemmer.
Vennligst send deres eksakte adresser til post@porthos.no.
Fint om dere kan gi oss en tilbakemelding om hva dere mener om Sportsman’s Pride etter at deres kjæledyr har prøvd det

Gratulerer !

Vi sender en takk til de andre flotte bidragene vi mottok: